Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (PO PT 2014-2020)

Program zapewnia środki na utrzymanie i rozwój potencjału instytucji zaangażowanych w administrowanie Funduszami Europejskimi oraz na wsparcie instytucji odpowiedzialnych za realizację projektów i wsparcia miejskiego w polityce spójności.

W ramach Programu podejmowane będą też działania służące odpowiedniej promocji i informowaniu o Funduszach Europejskich możliwych do pozyskania przez Polskę w latach 2014-2020. Program ma także na celu przygotowanie beneficjentów do wdrażania projektów.

FINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW, FINANSOWANIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA INSTYTUCJI

1. Finansowanie wynagrodzeń pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności.

2. Podnoszenie kwalifikacji pracowników instytucji zaangażowanych w realizację polityki spójności.

3. Finansowanie kosztów organizacyjnych, technicznych i administracyjnych niezbędnych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania instytucji zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności. 

W ramach działania planowane jest finansowanie:

 • zakupu wyposażenia biurowego,
 • zakupu sprzętu komputerowego,
 • budowy i rozwoju oraz utrzymania systemów i infrastruktury teleinformatycznej,
 • wydatków administracyjnych,
 • kosztów związanych z dostosowaniem i utrzymaniem stanowisk pracy,
 • zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych,
 • zapewnienie i utrzymanie powierzchni biurowej.

SKUTECZNY I EFEKTYWNY SYSTEM REALIZACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI

Finansowanie działań rozwijających kulturę i potencjał ewaluacyjny (m.in. inicjatywy edukacyjne, podręczniki, konferencje) oraz wszelkiego rodzaju ewaluacji i badań wykonywanych na potrzeby dokonania oceny wdrażania polityki spójności, a także na potrzeby POPT 2014-2020. Szczególny nacisk zostanie położony na dostosowanie systemu ewaluacji do wymogów przepisów rozporządzeń obowiązujących w perspektywie finansowej 2014-2020, wykorzystywanie nowoczesnych technik ewaluacji oraz zbudowanie nowoczesnego systemu zarządzania rekomendacjami.

1. Finansowanie działań rozwijających kulturę i potencjał ewaluacyjny (m.in. inicjatywy edukacyjne, podręczniki, konferencje) oraz wszelkiego rodzaju ewaluacji i badań wykonywanych na potrzeby dokonania oceny wdrażania polityki spójności, a także na potrzeby POPT 2014-2020.

2. Systemy informatyczne niezbędne do realizacji polityki spójności.

Finansowanie takich działań jak:

 • rozwój i utrzymanie krajowego systemu informatycznego obsługującego procesy zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli i oceny polityki spójności w latach 2014-2020,
 • utrzymanie i niezbędne modyfikacje Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 2007-2013,
 • budowa adekwatnego systemu na potrzeby perspektywy finansowej po 2020 roku,
 • budowa, rozwój i utrzymanie systemu informatycznego wspólnego dla POPT 2014-2020 i Priorytetów pomocy technicznej w krajowych Programów oraz innych systemów informatycznych zbudowanych lub dostosowanych na potrzeby IZ POPT,
 • budowa, rozwój i utrzymanie innych systemów i infrastruktury teleinformatycznej obsługujących procesy zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli i oceny polityki spójności. 

POTENCJAŁ BENEFICJENTÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH

 1. Koordynacja i prowadzenie sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
 2. Działania szkoleniowe i edukacyjne dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów. Wśród tematów szkoleń można wymienić m.in. zamówienia publiczne, proces inwestycyjny, pomoc publiczna, ocenę oddziaływania na środowisko, instrumenty finansowe, partnerstwo publiczno-prywatne, konsultacje społeczne, rewitalizacja, antykorupcja, przeciwdziałanie nieprawidłowościom.
 3. Wsparcie podejścia terytorialnego we wdrażaniu polityki spójności w latach 2014-2020
 4. Wymiana  najlepszych praktyk i doświadczeń w zakresie usprawnienia procesu przygotowania, zarządzania i wdrażania projektów.
 5. Dotacje na wsparcie funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w miastach wojewódzkich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie. 

 INFORMACJA I PROMOCJA FUNDUSZY EUROPEJSKICH

 1. Tworzenie, utrzymanie i rozwój stron internetowych oraz wykorzystanie innych narzędzi komunikacji elektronicznej.
 2. Przygotowanie, produkcja i dystrybucja publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych.
 3. Prowadzenie kampanii informacyjnych i promocyjnych (w mediach, w tym mediach elektronicznych, kampanii Public Relations, współpraca z mediami) skierowanych do potencjalnych beneficjentów i beneficjentów dotyczących możliwości i zasad realizacji projektów oraz do opinii publicznej w celu utrzymania wysokiego poziomu świadomości nt. roli i znaczenia środków z Funduszy Europejskich (w tym dotacje dla mediów i partnerów społeczno-gospodarczych).
 4. Organizacja wydarzeń, akcji promocyjnych i społecznych.
 5. Promocja i informacja Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Oferta

       Główną działalnością firmy jest doradztwo w zakresie pozyskiwania środków finansowych z dostępnych w Polsce programów pomocowych. Świadczymy usługi w zakresie:  Identyfikacji odpowiednich ...
    Od ponad dziesięciu lat Agencja J&J prowadzi także działalność szkoleniową. Początkowo szkolenia skierowane były wyłącznie do branży finansowo ubezpieczeniowej - zespół Agencji J&J ...
         Projekt jest złożonym działaniem o charakterze jednorazowym, które jest podejmowane dla osiągnięcia z góry określonych celów. Złożoność wynika z szeregu działań, jakie należy wykonać w ...

Napisali o nas

Region mieści się w czołówce wykorzystania funduszy unijnych Liczby mówią za ...
Pomorze. Dostępniejszy Wolny Obszar Celny Duże statki, mające długość do 250 m ...
Kawiarenka internetowa, projektowanie stron www - młodzi coraz chętniej ...
Jowita Ciechanowicz, WŁAŚCICIELKA AGENCJI J&J Z GDYNI Prowadzona przeze ...

Kontakt do Konsultantów Funduszy Unijnych

Agencja J&J na facebook

profesjonalne rozwiązania dla firm TNS-PR

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".


Our website is protected by DMC Firewall!