Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020)

Program wspiera aktywizację zawodową osób młodszych poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia. Jego działania mają na celu podniesienie jakości szkolnictwa wyższego oraz wspierają rozwój innowacji społecznych, mobilności i współpracy ponadnarodowej. Za jego pośrednictwem zostaną również przeprowadzone reformy w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, zdrowia i dobrego rządzenia.

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE?

W Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 można otrzymać wsparcie w ramach 5 OSI PRIORYTETOWYCH:

Oś priorytetowa 1: OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY

Wsparcie ludzi młodych do 30 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu poprzez m.in. pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej, szkolenia i egzaminy, staże, praktyki, subsydiowane zatrudnienie, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie w zakresie mobilności międzysektorowej i geograficznej. Integralną częścią działań wspierających osoby młode jest Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Oś priorytetowa 2: EFEKTYWNE POLITYKI PUBLICZNE DLA RYNKU PRACY, GOSPODARKI I EDUKACJI

Działania wspierające rozwój przedsiębiorstw i ich pracowników, modernizacja instytucji rynku pracy, poprawa jakości działań skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie, rozwój ekonomii społecznej, podnoszenie jakości systemu oświaty i rozwój edukacji, usprawnienie procesu stanowienia prawa i działania wymiaru sprawiedliwości, podnoszenie jakości usług administracyjnych. 

 

Oś priorytetowa 3: SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU

Zapewnienie kształcenia odpowiadającego potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, podniesienie jakości studiów doktoranckich, zwiększenie otwartości i mobilności międzynarodowej, poprawa jakości dydaktyki i systemów zarządzania kształceniem.

 

Oś priorytetowa 4: INNOWACJE SPOŁECZNE I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA

Innowacje społeczne

dotyczące wszystkich obszarów wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego (np. wypracowanie i przetestowanie nowych, skuteczniejszych rozwiązań istniejących problemów w obszarze rynku pracy, integracji społecznej, kształcenia przez całe życie, zdrowia oraz modernizacji administracji publicznej).

Rozwój współpracy ponadnarodowej

polskich podmiotów z partnerami zagranicznymi (np. wypracowywanie nowych rozwiązań lub adaptowanie w Polsce rozwiązań, które z powodzeniem stosowane są przez inne państwa).

Realizacja programów mobilności ponadnarodowej

w celu wzmocnienia kompetencji zawodowych i kluczowych uczestniczących w nich osób (np. projekty komplementarne z programem Erasmus+, dotyczące aktywizacji zawodowej osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym lub skierowane do osób zaangażowanych w kreowanie lub wdrażanie polityk publicznych). 

 

Oś priorytetowa 5: WSPARCIE DLA OBSZARU ZDROWIA

Programy profilaktyczne, kształcenie kadr medycznych, poprawa efektywności i jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

 

DLA KOGO PROGRAM?

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • administracja rządowa i jej jednostki podległe, 
 • organizacje pozarządowe, ich związki i federacje,
 • podmioty ekonomii społecznej i ich federacje lub związki,
 • samorząd gospodarczy i zawodowy,
 • instytucje integracji i pomocy społecznej,
 • instytucje rynku pracy,
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
 • jednostki badawczo-rozwojowe,
 • przedsiębiorcy,
 • podmioty opieki zdrowotnej,
 • podmioty lecznicze,
 • partnerzy.

Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Oferta

       Główną działalnością firmy jest doradztwo w zakresie pozyskiwania środków finansowych z dostępnych w Polsce programów pomocowych. Świadczymy usługi w zakresie:  Identyfikacji odpowiednich ...
    Od ponad dziesięciu lat Agencja J&J prowadzi także działalność szkoleniową. Początkowo szkolenia skierowane były wyłącznie do branży finansowo ubezpieczeniowej - zespół Agencji J&J ...
         Projekt jest złożonym działaniem o charakterze jednorazowym, które jest podejmowane dla osiągnięcia z góry określonych celów. Złożoność wynika z szeregu działań, jakie należy wykonać w ...

Napisali o nas

Region mieści się w czołówce wykorzystania funduszy unijnych Liczby mówią za ...
Pomorze. Dostępniejszy Wolny Obszar Celny Duże statki, mające długość do 250 m ...
Kawiarenka internetowa, projektowanie stron www - młodzi coraz chętniej ...
Jowita Ciechanowicz, WŁAŚCICIELKA AGENCJI J&J Z GDYNI Prowadzona przeze ...

Kontakt do Konsultantów Funduszy Unijnych

Agencja J&J na facebook

profesjonalne rozwiązania dla firm TNS-PR

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".


DMC Firewall is a Joomla Security extension!