Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW 2014-2020)

Program skierowany jest do 5 województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Jego celem jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności makroregionu. Fundusze Europejskie przeznaczone są na rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości oraz ważne z punktu widzenia dostępności terytorialnej makroregionu inwestycje w komunikację miejską, drogi i kolej.

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE?

W Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020 można otrzymać wsparcie w ramach 7 DZIAŁAŃ:

Działanie 1.1. PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW
Oferta Platformy startowej skierowana będzie do osób do 35. roku życia, w szczególności absolwentów szkół wyższych oraz studentów ostatnich lat studiów, chcących uruchomić i rozwijać własne firmy w Polsce Wschodniej w oparciu o zgłoszony do Platformy startowej pomysł bądź koncepcję.

Instrument zakłada etapowe działania:  

 • wstępną ocenę pomysłu i indywidualne wsparcie doradcze;
 • wsparcie rozwoju pomysłu biznesowego i strategii przedsiębiorstwa;
 • wsparcie związane z rozwinięciem działalności w makroregionie nowego innowacyjnego przedsiębiorstwa typu start-up.

Platformy startowe dla nowych pomysłów stanowić będą formułę kompleksowego programu akceleracji pomysłów, realizowanego przy zaangażowaniu podmiotów działających na rzecz wspierania przedsiębiorczości.

W ramach Platform startowych zapewnione zostanie indywidualne wsparcie skierowane do innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up utworzonych na bazie pomysłu, który przeszedł pozytywną ocenę i został zakwalifikowany do wsparcia w ramach Platformy.

Wsparcie to będzie obejmowało m.in.:

 • dostęp do stanowiska pracy,
 • opiekę w formie branżowego mentoringu (indywidualne oraz grupowe sesje mentoringowe),
 • coachingu(np. biznesowego, marketingowego, finansowego, technologicznego) i innych usług, niezbędnych do przeprowadzenia prac nad rozwojem nowego pomysłu biznesowego, w tym obejmujących testowanie i weryfikowanie pomysłów i koncepcji, aż do momentu przygotowania odpowiedniego modelu biznesowego.

Następnie przedsiębiorstwa, które będą gotowe do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach danej Platformy startowej, będą mogły uzyskać wsparcie na rozwój swojej działalności w makroregionie.

 

Działanie 1.2. INTERNACJONALIZACJA MŚP 
Wsparcie zostanie skierowane na rzecz wzrostu międzynarodowej aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski Wschodniej. Przedmiotem wsparcia jest opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP w oparciu o internacjonalizację ich działalności m.in. związane z  uzyskaniem przez przedsiębiorstwa doradztwa w zakresie opracowania strategii wejścia na rynek zagraniczny, analizą rynku docelowego, przedstawieniem możliwych i optymalnych kanałów dystrybucji, wyselekcjonowaniem oraz nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi. Przewiduje się również wsparcie udziału MŚP w krajowych i międzynarodowych targach gospodarczych i branżowych, o ile stanowi to element niezbędny do realizacji opracowanej w ramach działania strategii. 

 

Działanie 1.3. WSPARCIE PONADREGIONALNYCH POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH 
Adresatem wsparcia są MŚP działające w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych. Jego celem jest zwiększenie potencjału firm z Polski Wschodniej w zakresie zdolności do realizowania procesów innowacyjnych. Wsparcie udzielane będzie w ramach dwóch poddziałań.

Poddziałanie 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP

Współpracujące ze sobą firmy będą mogły otrzymać dotację na projekty prowadzące do tworzenia innowacyjnych produktów bądź usług poprzez wdrożenie własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R) przez MŚP.  

Poddziałanie 1.3.2. Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

W ramach tego podziałania konsorcja MŚP będą mogły otrzymać wsparcie w zakresie tworzenia i rozwoju produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla przynajmniej dwóch województw Polski Wschodniej. Realizowane w tym zakresie projekty muszą mieć charakter innowacyjny.

 

Działanie 1.4. WZÓR NA KONKURENCJĘ
PO PW zapewni MŚP kompleksowe wsparcie w zakresie wykorzystania wzornictwa, obejmujące przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz stworzenie strategii wzorniczej. W strategii sformułowany zostanie zakres działań koniecznych dla budowania marki, oferty rynkowej i strategii konkurowania oraz dostosowania wewnętrznych procesów zarządczych w firmie związanych ze stosowaniem wzornictwa.

Następnie, na podstawie przygotowanej strategii, przeprowadzony zostanie proces projektowania wzorniczego. Końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.

 

Nowoczesna Infrastruktura Transportowa 

Działanie 2.1. ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT MIEJSKI

Program przewiduje dofinansowanie kompleksowych projektów w zakresie tworzenia nowych bądź rozbudowy istniejących ekologicznych zintegrowanych sieci transportu miejskiego, obejmujące takie zadania jak:

 • budowa/przebudowa sieci autobusowych, trolejbusowych i tramwajowych, wraz z zakupem niskoemisyjnego taboru
 • budowa/przebudowa niezbędnej infrastruktury na potrzeby komunikacji miejskiej, w tym intermodalnych dworców przesiadkowych
 • wdrożenie nowych, rozbudowa lub modernizacja istniejących systemów telematycznych na potrzeby komunikacji miejskiej.

Poprawa układów transportowych 5 miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych na zasadach przewidzianych w Umowie Partnerstwa. 

 

Działanie 2.2. INFRASTRUKTURA DROGOWA

Fundusze PO PW zostaną przeznaczone na inwestycje na drogach krajowych i wojewódzkich w obrębie stolic województw Polski Wschodniej, zapewniające ich połączenie z siecią dróg krajowych, w tym TEN-T. Przewiduje się również inwestycje dotyczące budowy/przebudowy dróg wojewódzkich w obszarach funkcjonalnych, włączające je do systemu dróg krajowych, w tym sieci TEN-T. 

 

Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa

Działanie 3.1. INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

Jednym z celów Programu jest wzmocnienie wewnętrznych i uzupełnienie zewnętrznych połączeń w transporcie kolejowym Polski Wschodniej stosownie do zapisów ujętych w Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020.

Środki PO PW zostaną przeznaczone na realizację inwestycji na odcinkach służących poprawie dostępności transportowej w obrębie Polski Wschodniej, a jednocześnie istotnych pod względem wzmacniania makroregionalnych potencjałów rozwojowych. Interwencja obejmuje inwestycje w infrastrukturę istniejących linii kolejowych (m.in. podniesienie jej parametrów technicznych, wymiana przestarzałych elementów, wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań, elektryfikacja niektórych odcinków). 

Kompleksowe inwestycje w ponadregionalną infrastrukturę kolejową doprowadzą przede wszystkim do podwyższenia parametrów technicznych linii kolejowych, co spowoduje zwiększenie przepustowości połączeń pasażerskich i towarowych między miastami wojewódzkimi Polski Wschodniej.

 

DLA KOGO DOTACJE?

O dotacje z Programu Polska Wschodnia występować mogą przede wszystkim:

 • przedsiębiorstwa typu start-up,
 • MŚP,
 • ośrodki innowacji, jako animatorzy Platform startowych,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • PKP PLK S.A.

Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Oferta

       Główną działalnością firmy jest doradztwo w zakresie pozyskiwania środków finansowych z dostępnych w Polsce programów pomocowych. Świadczymy usługi w zakresie:  Identyfikacji odpowiednich ...
    Od ponad dziesięciu lat Agencja J&J prowadzi także działalność szkoleniową. Początkowo szkolenia skierowane były wyłącznie do branży finansowo ubezpieczeniowej - zespół Agencji J&J ...
         Projekt jest złożonym działaniem o charakterze jednorazowym, które jest podejmowane dla osiągnięcia z góry określonych celów. Złożoność wynika z szeregu działań, jakie należy wykonać w ...

Napisali o nas

Region mieści się w czołówce wykorzystania funduszy unijnych Liczby mówią za ...
Pomorze. Dostępniejszy Wolny Obszar Celny Duże statki, mające długość do 250 m ...
Kawiarenka internetowa, projektowanie stron www - młodzi coraz chętniej ...
Jowita Ciechanowicz, WŁAŚCICIELKA AGENCJI J&J Z GDYNI Prowadzona przeze ...

Kontakt do Konsultantów Funduszy Unijnych

Agencja J&J na facebook

profesjonalne rozwiązania dla firm TNS-PR

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".


DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd