Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 (PO PC 2014-2020)

Celem Polski Cyfrowej jest wzmocnienie cyfrowych podstaw rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa podstawami tymi są: szeroki dostęp do szybkiego Internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Zakres wsparcia w ramach POPC wpisuje się w cel wymieniony w projektach unijnych rozporządzeń. Cel tematyczny to zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych.

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE?

W Programie Operacyjnym Cyfrowa Polska 2014-2020 można otrzymać wsparcie w ramach 4 OSI PRIORYTETOWYCH:

Oś priorytetowa 1. POWSZECHNY DOSTĘP DO SZYBKIEGO INTERNETU 

 • inwestycje w zakresie szybkiego szerokopasmowego Internetu (budowa, rozbudowa lub przebudowa sieci dostępowej o parametrach co najmniej 30 Mb/s),
 • budowa, rozbudowa i przebudowa sieci szkieletowej i dystrybucyjnej zapewniającej szerokopasmowy dostęp do Internetu, jako uzupełnienie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym powstałej w ramach perspektywy finansowej 2007-2013,
 • dostarczanie usług dostępu do Internetu o parametrach niższych niż 30 Mb/s – wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, na obszarach szczególnie zagrożonych trwałym wykluczeniem cyfrowym ze względu na bardzo niskie nasycenie usługami szerokopasmowego dostępu do internetu lub ich brak, gdzie budowa sieci zgodnie z wymaganiami EAC (Europejska Agenda Cyfrowa) nie jest uzasadniona ekonomicznie.  

Projekty będą realizowane na obszarach, gdzie nie można zapewnić szerokopasmowego dostępu do Internetu na warunkach rynkowych, z uwzględnieniem właściwych przepisów o pomocy publicznej.

 

Oś priorytetowa 2. E-ADMINISTRACJA I OTWARTY

 • udostępnianie e-usług publicznych online i aplikacji, z których będzie można skorzystać w sieci, np.: usługi świadczone przez administrację publiczną, aplikacje edukacyjne online, telewizja internetowa, transmisja muzyki i wideo w wysokiej jakości oraz wiele innych.
 • tworzenie nowoczesnych e-usług elektronicznych, które umożliwią skrócenie czasu realizacji w urzędach poszczególnych typów spraw. Umożliwi to również załatwienie sprawy bez opuszczania domu bądź miejsca pracy, włączając w to płatności (szeroki katalog usług dostępnych online), dziedzictwo kulturowe, zwiększoną dostępność informacji naukowych i administracyjnych. Będzie to również podstawą do rozwoju innowacyjnych i kreatywnych przedsięwzięć biznesowych.

Priorytetowo będą traktowane projekty w następujących obszarach:

 • rynek pracy,
 • ubezpieczenia i świadczenia społeczne,
 • ochrona zdrowia,
 • prowadzenie działalności gospodarczej,
 • wymiar sprawiedliwości i sądownictwo,
 • prezentacja i udostępnianie danych przestrzennych i statystycznych,
 • nauka i szkolnictwo wyższe,
 • podatki i cła,
 • sprawy administracyjne, w szczególności obywatelskie zamówienia publiczne,
 • bezpieczeństwo i powiadamianie ratunkowe,
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich.

 

Oś priorytetowa 3. CYFROWA AKTYWIZACJA SPOŁECZEŃSTWA – ALOKACJA

 • rozwój cyfrowych umiejętności społeczeństwa, głównie na obszarach wiejskich i w małych miastach. Bardziej aktywny udział w życiu społecznym oraz częstsze angażowanie się na rzecz społeczności lokalnych i działalność w organizacjach pozarządowych,
 • kampanie edukacyjno-informacyjne, które będą promować korzyści, jakie daje rozwój cyfrowych umiejętności,
 • wzmocnienie i rozwinięcie potencjału programistów, który będzie można wykorzystać dla cyfrowego rozwoju kraju.

 

 Oś priorytetowa 4. POMOC TECHNICZNA

 • zapewnienie odpowiedniej zdolności instytucjonalnej oraz zaplecza administracyjno-technicznego dla instytucji uczestniczących w systemie zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontrolowania i ewaluacji PO PC, co jest warunkiem koniecznym dla efektywnego, skutecznego, terminowego i prawidłowego realizowania zadań związanych z wdrażaniem PO PC oraz koordynacji CT2.
 • działania dotyczące informacji i promocji skierowane do potencjalnych beneficjentów oraz różnych grup społecznych, a także doradztwo dla beneficjentów w celu zapewnienia prawidłowości procesu przygotowania projektów. 

 

DLA KOGO PROGRAM?

O dotacje z Programu Polska Cyfrowa występować mogą przede wszystkim:

 • przedsiębiorstwa telekomunikacyjne,
 • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,
 • jednostki naukowe,
 • państwowe organizacje kultury,
 • organizacje pozarządowe.

Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Oferta

       Główną działalnością firmy jest doradztwo w zakresie pozyskiwania środków finansowych z dostępnych w Polsce programów pomocowych. Świadczymy usługi w zakresie:  Identyfikacji odpowiednich ...
    Od ponad dziesięciu lat Agencja J&J prowadzi także działalność szkoleniową. Początkowo szkolenia skierowane były wyłącznie do branży finansowo ubezpieczeniowej - zespół Agencji J&J ...
         Projekt jest złożonym działaniem o charakterze jednorazowym, które jest podejmowane dla osiągnięcia z góry określonych celów. Złożoność wynika z szeregu działań, jakie należy wykonać w ...

Napisali o nas

Region mieści się w czołówce wykorzystania funduszy unijnych Liczby mówią za ...
Pomorze. Dostępniejszy Wolny Obszar Celny Duże statki, mające długość do 250 m ...
Kawiarenka internetowa, projektowanie stron www - młodzi coraz chętniej ...
Jowita Ciechanowicz, WŁAŚCICIELKA AGENCJI J&J Z GDYNI Prowadzona przeze ...

Kontakt do Konsultantów Funduszy Unijnych

Agencja J&J na facebook

profesjonalne rozwiązania dla firm TNS-PR

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".


DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd